CímlapTevékenységek

Tevékenységek

IT hozzáférési pontok

Az IT pontok célja az információs társadalom fejlesztése, közösségi tér kialakítása, a hozzá kapcsolódó információszolgáltatás, digitális írástudás elterjesztése.

Bővebben...

 

Iskolai szociális munka

A tevékenység célja ahátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére támogatást nyújtani a sikeres iskolai munka és a továbbtanulás érdekében, a gyerekek szociális hátterének biztosításával. A tevékenység közvetlen célja a hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteiből és az adott intézményben megjelenő problémáiból kiindulva aktív és célirányos szociális munka keretében támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek családjainak aktuális problémakezelését, illetve megoldását. További cél a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családi nevelő háttér formálása, illetve a gyermekek szociális technikáinak fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek saját környezetük szociális problémájának megoldására.

Bővebben...

 

Iskolai pedagógiai munkát segítő asszisztens

A kistérségben a gyerekek iskolai teljesítménye a felmérések szerint lényegesen elmarad az országos átlagtól. A hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteire hatékonyabban reagáló módszertani fejlesztések egyik eleme az iskolai pedagógiai munkát segítő asszisztensek alkalmazása.

Bővebben...

 

5. oldal / 9

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra