CímlapTevékenységekGyerekesély bizottság

Kistérségi Gyerekesély Bizottság

Gyerekesély Bizottság feladata a Bátonyterenyei Kistérség gyerekesély stratégiájának és cselekvési programjának kidolgozása, a helyi közösséggel való megismertetése és elfogadásának támogatása, valamint megvalósításának nyomon követése és értékelése.

 A Bizottságot be kell vonni a projektet és stratégiát érintő kistérségi, intézményfenntartó társulási, települési önkormányzati és intézményi döntések előkészítésébe, döntéseibe és a tevékenységek utólagos követésébe, értékelésébe.

A kistérségi gyermekbizottság célja annak elérése, hogy a kistérséga gyermekszegénység elleni küzdelem területén komplex gyermek- és ifjúsági politikát valósítson meg. Biztosítja, hogy a gyermekszegénység megelőzésének és felszámolásának kérdésköre horizontális szempontként jelenjen meg a kistérségben, ennek érdekében közreműködik a helyi szükségleteken alapuló – a gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének javítása érdekét szolgáló – térségi fejlesztések megalapozásában, a gyerekirodával, a többcélú kistérségi társulással és a projekt megvalósítóival együttműködve. Biztosítja, hogy megerősödjön a családok és a térségi szereplők részvétele a gyermekszegénység megelőzését és leküzdését szolgáló stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában és elősegíti a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minőségének, eredményességének és elérhetőségének javítását.

A Bizottság megjeleníti és érvényesíti a kistérség szegény, hátrányos helyzetű gyerekeinek érdekeit a kistérség döntéshozó szerve, a kistérségi többcélú társulás, és a helyi lakosság előtt. Ezzel egyidejűleg összeköti a területi döntéshozókat és a tevékenység célcsoportját. Betölti a gyerekesély tevékenység stratégiai tervező szintjét: folyamatosan elemzi, értelmezi a gyerekek szükségleteit, kezdeményez, rendszer-szerűen építkezik, cselekvési irányokat határoz meg.

A Bizottság jelenti az összeköttetést a kistérség döntéshozó szerve és a helyi lakosság között. Feladata továbbá a projekt és a kistérségi gyerekesély program végrehajtásának támogatása, nyomon követése és értékelése, valamint átláthatóságának és civil kontrolljának biztosítása.

A helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakításával és következetes képviseletével összhangban komplex módon növeli a gyermekek, ill. családok esélyeit.

 

A Gyerekesély Bizottság tagjai:

 • Bizottság elnöke (képviseli a Bizottságot, összehívja és vezeti a Bizottság üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, javaslatot tesz – a tagok figyelembe vételével – az éves munkatervre, és a Bizottság döntéseire, gondoskodik az ügyrend betartásáról, valamint az utókövetési rendszerről, éves beszámolóról)
 • Albizottság-vezető (Feladata a bizottság munkájában egyes preferált, gyerek szükségletekhez kapcsolódó szakterületi érdek megjelenítése, az albizottságban folyó műhelymunka eredményeinek közreadása, beépítése a kistérségi gyerek stratégiába, az adott szakterületre vonatkozó szakmai javaslatok albizottságban történő kidolgozása.)
 • Többcélú Társulás Elnöke,
 • MTA Gyerekesély Program képviselője,
 • Kistérségi Gyerekesély Projektmenedzser,
 • Kistérségi Gyerekesély Projekt szakmai vezető,
 • Kistérségi intézményvezetők,
 • A gyerekesély területén kiemelkedő teljesítményt végző szakemberek,
 • A BKÖTT munkaszervezetének közoktatási referense,
 • A kistérség települési CKÖ-k aktív képviselői,
 • Civil szervezetek képviselői.

 

A Gyerekesély Bizottság albizottságokat hoz létre:

 1. Gyermek Szakmaközi Albizottság:
  • Egészségügyi
  • Szociális
  • Pedagógiai
 2. Ifjúsági Szakmaközi Albizottság
  • Ifjúsági
  • Közösségfejlesztési
  • Információs technológia

 

Nyitott ülések tartásával biztosítjuk a közvetett célcsoport részvételét. A bizottság a működéséről és tevékenységének eredményeiről szóló információkat a kistérség honlapján rendszeresen közzéteszi. Biztosítja, hogy a kistérség lakói véleményeiket, javaslataikat el tudják juttatni a bizottsághoz.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra