CímlapTevékenységekFejlesztő tábor

Fejlesztő tábor

 

A tevékenység lényege: a kistérségben élő enyhén sérült, hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének elősegítése nyári tábor keretében. A táborban résztvevő gyerekek szüleik között további, a gyerekek fejlődését szolgáló együttműködéseket alakítson ki.

Az enyhén sérült, hátrányokkal élő gyerekek problémái háttérbe szorulnak, általában a családra maradnak a nevelés intézményi ellátáson kívüli gondjai. A szabadidős, vagy fejlődésüket másképpen szolgáló formákból kiszorulnak, közösségi életük lekorlátozott. A nyári tábor ezen a helyzeten kíván segíteni.

A tábor résztvevői gerinc-elváltozásos gyerekek, látás- és hallássérültek.

A fejlesztő tábor előkészítése során a kistérségből a célcsoportot feltérképezzük. A gyerek szakorvosoktól, a védőnőktől, illetve a gyerekek szüleitől más szülőkről kapott információk alapján felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel. A táborba a gyerekeket a kistérségből toborozzuk össze. A közös programok során több oldalról ismerhetik meg egymást (kommunikációs készség-, kifejezőképesség-, nyelvi készség-, önbizalom- és megfigyelőképesség fejlesztése). Az Együtt Közösen Egymásért egyesület tapasztalatai alapján a tábor sikeres lebonyolítását vállalni tudja. A nagymozgások fejlesztésénél az egyensúlyérzékelés, a szabadtéri játékok kerülnek előtérbe.

Az általunk összeállított programterv maximális mértékben szolgálja a gyerekek szabadidejének aktív eltöltését a táborozás keretén belül, a táborban az alábbi programokat terveztük megvalósítani:

·         játékos vetélkedő, különböző ügyességi feladatokkal (a mozgás fejlesztése, szabálytudat kialakítása)

·         készségfejlesztő foglalkozások, tevékenységek, a kreativitás fejlesztése, finommotorika, verbális, anyanyelvi fejlesztés szójátékkal, betűkeresés, puzzle játékok, szellemi vetélkedők, esetleg kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés stb.)

·         a kooperatív tanulás segítségével meg tanulnak együtt dolgozni társaikkal,

·         a tábor az ismeretterjesztésen túl, a természet megszerettetésének legjobb színtere, mely izgalmas megfigyeléseket, kalandokat, felejthetetlen élményeket nyújt a résztvevőknek.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra