CímlapTevékenységekSporttevékenység: labdarúgás edzésmunka

Sporttevékenység: labdarúgás edzésmunka

 

A tevékenység célja: a hátrányos helyzetben lévő fiatalok testi-, lelki fejlődésének feltételeit megteremteni a rendszeres edzésmunkával, ezáltal társadalmi helyzetük javítása. A rendszeres sportolás révén a fiatalok társadalmi kapcsolatainak kiszélesítése, önbecsülésük kifejlesztése, önfejlesztő életpályájuk megalapozása.

A hátrányos élethelyzetben élő gyermekekre irányuló fokozott veszélyforrás, hogy céltalan hétköznapjaik kilátástalanságában életüket még rosszabb irányba fordítják.  Sokan közülük - a megfelelő figyelem hiányában - erejüket negatív mintákhoz igazítják, ezzel próbálva magukra felhívni az őket - egyébként joggal megillető figyelmet. A program által megcélzott csoport tagjai élethelyzetükből adódóan többnyire nem képesek bekapcsolódni a sporttevékenységekbe. E sportágban kiemelten nyílik alkalom a személyiség helyes irányba történő fejlesztésére, az önfejlesztésre. A kitűzött cél elérése érdekében a sportág edzőinek/tanárainak feladatához tartozik, hogy megváltoztassa a gyerekek önmagukhoz fűződő viszonyát.

A labdarúgás, mint edzésmunka egyidejűleg jelent személyiségfejlesztést: kitartást, elszántságot, koncentrációt, szorgalmat, céltudatosságot, áldozatkészséget és testi fejlesztést. A fiatalok rendszeres sportmunkában tartása életpályájuk pozitív irányba történő terelését jelenheti. A kistérségben élő anyagi javakban hiányt szenvedő gyermekek felzárkóztatásában hangsúlyos szerepe van az addig esetleg érdektelenségből, vagy akár a lehetőség nélküliségből rejtve maradt, sporttal kapcsolatos igények feltárásának, hiszen a sport egészségmegőrző hatása mellett alapvető erkölcsi jelentőséggel bír. E hatás miatt a gyermekekkel való foglalkozásban már egészen korán szerepet kell, hogy kapjon a rendszeres sportfoglalkozás. A felnövekvő ember így tanulja meg, hogyan mérje magát másokhoz, hogyan kezelje barátsággal és segítőkészséggel a nála gyengébbeket, s hogyan birkózzon meg az elkerülhetetlen féltékenységgel és irigységgel a nála erősebekkel szemben. A csapatjáték kapcsán ráébred az összetartás, a kooperációk fontosságára. A rögzített játékszabályok megismertetik és elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírók személye pedig az objektív szemléletet kelti életre benne. Egyszóval a sport az életet modellezi, az életre készít fel.

A sport hosszú távú és biztos társadalmi befektetés. Számos életút bizonyítja, hogy a hátrányos helyzetből való kitörésre mennyire megfelelő, s gyakran egyedüli, alternatívát nélkülöző lehetőség a sport.

A tevékenységben érintett települések: Mátraverebély, Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák.

Megfelelő infrastruktúra kialakításával kerül sor a tevékenység megvalósítására, hiszen a célcsoporthoz tartozó gyerekek többségének óriási élményt és lökést ad, hogy hiánytalan körülmények között végezhetik a sporttal kapcsolatos feladataikat.

Az edzés eredményeként labdarúgás csoport alakul, amely versenyezni fog.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra