CímlapTevékenységekGyermekmédia honlap és műhely

Gyermekmédia honlap és műhely

 

A Gyermekmédia Műhely célja a projekt tevékenységeinek és eredményeinek nyilvánossá tétele, és a gyermekeket és családjaikat érintő legfontosabb információk közzététele írott és elektronikus formában egyaránt.

A médiaprogramot az általános iskola felső tagozatosaival valósítjuk meg, amelynek keretében a diákok betekintést nyernek a sajtó és az Internet világába.

A média tevékenység elvégzéséhez szerkesztőbizottságot hozunk létre, amelynek tagjai a program iránt érdeklődő gyerekek, felnőtt szakemberek, és amelyet a BITI vezetője irányít.

Az újsághoz beérkező anyagokat a szerkesztőbizottság áttekinti, javaslatot tesz egy oldalnyi anyag összeállítására, majd a városi laphoz továbbítja. Egy oldalon szerepelnek majd a gyerekek saját írásai, az őket érintő programokra szóló felhívások, és játékra, kikapcsolódásra ösztönző rejtvények egyaránt. A diákok a lap készítésének nyomdai folyamataiba is betekintést kapnak, emellett a nyomdában tett látogatásokkal megismerkedhetnének egy újabb szakmával. A tanuló csoport készítené el a városi-, a kistérségi- és a megyei sajtóközleményeket, nyomtatott és elektronikus cikkeket egyaránt.

A hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit növeljük azzal, hogy megtanítjuk nekik a sajtómunkát (újságírást, szerkesztést), a számítógép használatot, amivel bekapcsoljuk őket a digitális társadalomba, valamint a kreativitásuk és fogalmazóképességük is fejlődik.

Lehetőséget biztosítunk a kistérség diákjai számára, hogy bekapcsolódjanak a havonta megjelenő városi újságunk, a Hírvivő szerkesztésébe is. A helyi televízió munkájába való bekapcsolódás is tervezett tevékenység, hogy a diákok megismerkedjenek a média világával. Szerkesztőségbe, nyomdába tett látogatásokat is tervezünk.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra