CímlapTevékenységekNyári és sporttábor

Nyári és sporttáborok

 

Nyári tábor

A táborozás elsődleges célja az aktív részvételen alapuló, értékteremtő szabadidő eltöltésén keresztül elősegíteni a kistérségünkben élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását. Fontosnak tartjuk a felejthetetlen élményen alapuló közösségi program biztosítását a gyermekek számára.

Célul tűztük ki a fiatalok tudatos életre nevelését.

A program másodlagos célja olyan kortárs kapcsolatok és közösségek kialakítása, mely hosszútávon építő jelleggel hat a gyerekekre, illetve igényt ébreszt a tartalmas és értékközpontú szabadidő eltöltésére.

A táborban résztvevő felnőttek különös hangsúlyt fektetnek a pszichológiai és fizikai biztonságra amellett, hogy a napi programok az egyéni és csoportos fejlődésre való tekintettel szerveződnek. A szabadtéri elfoglaltságok célja a természetes környezet felfedezése, kirándulások, a természetben a fák, növények, állatok megismerése.

A beltéri tevékenységek a gyermekek kreativitásának és képességeinek elősegítésére irányul.

A résztvevő fiatalok az igényes szabadidőeltöltésen túl olyan életre szóló tapasztalatokat is szereznek, mely befolyásoló tényező lesz a közösségben elfoglalt helyük és társaikkal való viszonyukra. A csapatmunka során felszínre jönnek belső értékeik, sikerélményt szereznek mind a vállalt feladat ellátásában, mind pedig a programok végrehajtásában.

A gyermekközösség akkor él és lüktet, ha megvannak a maga céljai, sajátosságai, sikerélményei, és hát természetesen az ebből fakadó örömei is.

Foglalkozások a nyári táborban:

 

1.Szakmai foglalkozások:

- elsősegély-nyújtás (Vöröskereszt segítségével)

- közlekedési szabályok (Rendőrség segítségével)

- bűnmegelőzés, drog prevenció

- viselkedési szabályok

- higiéniás ismeretek

- háztartási ismeretek

- egészséges életmódra nevelés

- házi kedvenceink tartásával, nevelésével kapcsolatos tájékoztatás (Állatorvos segítségével)

- kézműves foglalkozások (Kézműves szakember)

2.Kulturális és szabadidős tevékenység:

- környezet és természetvédelem, erdei séta, növényismeret és gombafelismerés (Erdész segítségével)

- szabadidős foglalkozások (vetélkedők, Ki mit tud?, sportolás-strandolás)

- történelmi, kulturális nevezetességek megtekintése

- „ Ügyes kezek”- kézműves foglalkozások

 

A programokat és foglalkozásokat szakképzett pedagógusok, szakemberek vezetik. A tábor vezetését és a gyermekek felügyeletét pedagógusok és az ő munkájukat segítő asszisztens látja el.

 

 

Sporttábor

Cél az egészséges életmód kialakításának népszerűsítése és megtartásának lehetővé tétele, a gyermekek egészséges fejlődésének, szellemi terhelhetőségének, pszichikai és fizikai tűrő-és teljesítő képességének elősegítése. A program által megcélzott csoport tagjai, élethelyzetükből adódóan többnyire nem képesek bekapcsolódni a sporttevékenységekbe. A személyiségfejlesztést, kitartást, elszántságot, koncentrációt, szorgalmat, céltudatosságot, áldozatkészséget és testi fejlesztést segíti a sport.

Az iskolai oktatásban a normatív támogatás szűk keretet szab meg a sportolás területén, nincs lehetőségük a gyermekeknek a szabadidő eltöltésén belül a mozgásra, testedzésre.

A rendszeres sportolás felüdülést biztosít, javítja az immunrendszer működését, növeli az önbizalmat és az önbecsülést.

A program a fiatalok motiválására, aktiválására épül. Célunk hogy igényt ébresszünk bennük a tartalmas, igényes szabadidő eltöltésére, nagy hangsúlyt fektetve a közösségi együttlétre.

Továbbá szeretnénk kimozdítani saját környezetükből és sikerélményhez juttatni őket. A program igen változatos, igazodik a fiatalok időmérlegéhez, figyelembe veszi mozgásigényüket, kielégíti kalandvágyukat.

Foglalkozások a sporttáborban:

1.Elméleti foglalkozások:

- a sport ágazatainak történeti áttekintése,

- filmvetítések

2.Gyakorlat (szakmai) foglalkozások:

- állandó technikai, és taktikai feladatok

- mérkőzések, játékok, versenyek

3.Kulturális és szabadidős tevékenység:

- szellemi vetélkedők

- túrák, helyi nevezetességek megtekintése

A programokat és foglalkozásokat szakképzett pedagógusok, szakemberek vezetik. A tábor vezetését és a gyermekek felügyeletét pedagógusok és az ő munkájukat segítő asszisztens látja el.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra