CímlapTevékenységekÓvodai játék- és könyvkölcsönzés

Óvodai játék- és könyvkölcsönzés

 

A tevékenység célja, hogy az ingerszegény, hátrányos körülmények között élő gyerekek a fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges játékok és könyvekhez hozzájussanak. A játékkölcsönzés gyakorlatának és használatának elsajátítása a szülőkkel együtt valósul meg.

A szegénységben élő családokba született gyerekek fejlődésének segítése érdekében a társadalmi kirekesztődés megakadályozásához nem elég az adott családok szociális körülményeinek javítása. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges az otthoni játéklehetőségeik bővítése, a speciális fejlesztő játékokhoz való hozzáférésük javítása.

A könyvek és a játékok kölcsönzésével szeretnénk biztosítani a családok aktív szerepvállalását a gyermekek tudatos fejlesztés terén. Célunk a családok értékrendjének alakítása, váljék igényükké a közös könyvolvasás, a tartalmas időtöltés, együttjátszás. Ezzel lehetővé válik a gyermekek és szülők szókincsének, ismeretének bővítése. A közös élmények átélésével a szülő-gyermek, testvér-testvér közti kapcsolat bensőségesebbé válhat (egymás megbecsülése, tisztelete).

A tevékenység által óvodáink kölcsönözhető játékeszközökhöz és gyermekkönyvekhez jutnak, amelyeket a nehéz körülmények között élő családok kikölcsönözhetnek, otthonukban is használhatják.

A játékeszközöket és a könyveket nem csupán felkínáljuk a családoknak, hanem segítséget szeretnénk nyújtani ezek élményszerű, hatékony használatához. Ezen tevékenységünkben szakmai ismereteink alapján bemutatjuk a játékeszközök használatát, szabályait, felhasználásának lehetőségeit. Az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve tennének javaslatot a játékeszközök és könyvek kiválasztásához. A kölcsönözhető könyvek kiválasztásánál röviden bemutatjuk annak tartalmát, azt a korosztályt, amelynek ajánlott.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra