CímlapTevékenységekFejlesztő pedagógia

Fejlesztő pedagógia

 

A programban résztvevő, valamint a gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó helyi szakemberek felkészítése, képzése, továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik körében végzett eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében.

A tevékenység célja, hogy a gyermekek eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával biztosítsuk, hogy minden gyermek „önmagához képest fejlődjön” és saját lehetőségei maximumát érje el. Személyre szóló fejlesztő program (Alapozó Terápia) kidolgozásával a hátrányaikat szeretnénk enyhíteni.

Az Alapozó terápia olyan intenzív mozgásfejlesztés, mely a beszédfejlődésben elmaradt, diszlexiás, alaki diszgráfiás, diszfáziás, figyelemzavaros, hiperaktív, éretlen nagy- és finommozgásos gyermekek iskolaérettségét segíti elő az idegrendszer fejlesztésével. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel, és ezzel tesszük teljessé.

A mélyszegénységben élő gyermekek szociális és nevelési hátrányokkal indulnak, mert ezen családok lakás körülményei igen rosszak, több generáció együttélése jellemző, sokszor komfort nélküli egyszobás lakásban. Mozgástér hiányában a gyermekek idejük nagy részét kiságyban, babakocsiban töltik, így mozgásfejlődésük akadályozott, mozgásfejlődési szakaszok maradhatnak ki náluk, ezzel idegrendszeri érésük lelassul. Ezt a szerepet át kell vállalnia az óvodának, hogy lehetővé váljon a gyermekek igényeinek, speciális szükségleteinek egyénre szabott kezelése, alapkészségek kialakítása, fejlesztése.

A rendszeres, tervszerű, személyre szabott Alapozó Terápiás foglalkozások biztosításával lehetővé válik az alapkompetenciák fejlesztése, a „kudarc nélküli” iskolakezdés és az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése.

A terápia beindítása a Csupafül Tagóvodában valósul meg az érintett gyermekek számára. Nyitott napokat, bemutató foglakozásokat tartanak a Bátonyterenye Kistérség óvodái részére, illetveaz érintett szülőknek.

A cél, hogy érintett gyermekek közül minél kevesebben kerüljenek a nevelési tanácsadóba, és az ottani vizsgálat alapján egyre kevesebb gyermek ismételjen az adott csoportban, foglalkozásban résztvevő gyermekek nagyobb részében legyen sikeres az iskolakezdés.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra