CímlapTevékenységek„Partnerségben a családdal” – gyerekes családok és intézmények közötti együttműködés

„Partnerségben a családdal” – gyerekes családok és intézmények közötti együttműködés

 

A család az a szféra, amely a születéstől kezdődően hatással van ránk, életünk tartozéka. Ezért nyilvánvaló, hogy a családot olyan szociális rendszerként kell elképzelni, ahol a szülő és a gyermek kölcsönösen hatnak egymásra.

A szülők nevelési gyakorlatát és a szülő-gyermek kapcsolatot szeretnénk ezzel a tevékenységgel megerősíteni, melynek keretében a szabadidő kulturált eltöltésére adnánk lehetőséget, és kialakítanánk a közösséghez tartozás igényét a szegény gyermekes családokban.

„Kalandra fel!” - Családi Erdei Óvodai Program

E tevékenység keretein belül a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak élményszerű lehetőséget biztosítanak a szabadidő hasznos és kulturált kihasználására, környezetbarát szokások kialakítására. Kistérségünkben egyre nő azoknak a családoknak a száma, akik megélhetési gondokkal küzdenek. Anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, hogy az egész család közösen vegyen részt szervezett üdülésben. A családok elszigetelődnek egymástól, beszűkülnek az emberi kapcsolatok. Az évente egy alkalomra tervezett táborozás egyik célja, hogy a kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szülei részesüljenek az erdei óvodai táborozás élményében. A táborozás a gyermekek és felnőttek közös együttműködésén alapul, amelyben erősödnek a gyerek-gyerek, gyerek-felnőtt közötti kapcsolatok. Lehetőség nyílik új ismeretségek, barátságok kialakítására, erősödik a családok közötti kölcsönös viszony, nyitottabbá válnak a családok. Az erdővel való élményszerű találkozás segíti a családok környezetkultúrájának és gondolkodásának kialakítását, formálását. Az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek kötetlen formában jobban megismerkednek egymással, közösségé formálódásukat az együtt átélt élmények segítik.

Módszertani újítások a pedagógiában (kompetencia alapú oktatás)

A kompetencia alapú oktatást bemutató tanítási óra szervezése a szülőknek és pedagógusoknak a Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézményben, félévente egy alkalommal. (3070 Bátonyterenye, Iskola út 8. – 10)

A szociális hátrányok kompenzálására közösségi kirándulások, színházlátogatások, múzeumlátogatások szervezése.

 

Kistérségi Közösségi Napok

Félévente olyan kistérségi rendezvény szervezése, melyen az adott településen élő gyermekek színes programsorozattal mutatnák be saját településük jellemzőit. Egy közös séta a településen új kapcsolatokat teremt, az érintettek közelebb kerülnek egymáshoz és a program folyamatos találkozási és ismeretszerzési lehetőséget biztosít.

 

Előadások szervezése

Nevelés az egészséges életmód, az egészségkultúra a szocializáció segítésére, havi egy alkalommal. A kisgyermekkor sajátosságainak megismertetése gyermekpszichológus bevonásával. A programot összehangoltan kell kezelni az egészségvédelmi, pedagógiai és szociális szakterületekkel.

A közoktatási intézmények (óvoda, iskola) szülői értekezletein és rendezvényein való részvétel megerősítése, a szülői részvételi létszám növelése. Részvétel a rendezvények tervezési, szervezési, lebonyolítási folyamatában. Az iskolában a pedagógus, az iskolai szociális munkás és asszisztens, a szülői munkaközösség, valamint a közösségfejlesztő munkás közös együttműködése révén a szülői részvétel arányának növekedése várható.

Az iskolai munkák végzésére szülők bevonása (parkrendezés, udvari játékok, padok felújítása, esetleg készítése, varrási munkálatok, teremszépítés stb.)

A kiállításokon, helyi programokon való részvétel

Pályaválasztási tanácsadás előkészítése (BITI hálózati szolgáltatás igénybevételével)

A szülők orientálása a települési IT pontok tevékenységébe: az IT hálózat szolgáltatásának megismertetése, elfogadtatása, ennek az igénybevételére való ösztönzés (Internet használat, tájékozódás, ismeretszerzés, a kommunikáció erősítése.)

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra