CímlapTevékenységekSzociális gazdaság alapjainak lerakása a kistérségben

Szociális gazdaság alapjainak lerakása a kistérségben

 

A tevékenység célja egy olyan szociális célú vállalkozás létrehozása, amely a kistérség gazdasági és természeti adottságait figyelembe véve munkahelyeket teremt, önfenntartó és a működésből származó bevételi többletét elsősorban további munkahelyek létrehozására használja fel. Közvetlen célunk egy szociális gazdasági forma létrehozása, majd a tapasztalatok átadásával szeretnénk ösztönözni más gazdasági formák létrejöttét a kistérségben. A szövetkezet tagjait illetve a kiközvetítendő személyeket a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ, és az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ segítségével választanánk ki, a tőlük kapott információk, adatok alapján.

Kistérségünk a lemaradók egyike, kevés a munkahely, és a szegénységben élő gyermekes családoknál jellemző, hogy generációkon át újratermelődik a hátrányos helyzet, és egyre rosszabb lesz az életszínvonaluk.

A szociális gazdálkodási forma létrehozása segítené a fenntartható társadalmi fejlődés megvalósítását, a közös felelősségvállalás erősítését az esélyteremtés érdekében, a különböző társadalmi csoportok, generációk közötti szolidaritás megerősítését is, amit a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia is célul tűzött ki.

A foglalkoztatási menedzser feladata, hogy megvizsgálja, felmérje a kistérségben rejlő gazdasági lehetőségeket, a kiaknázatlan természeti erőforrások hatékony felhasználását, és megtalálja azt a fő tevékenységi kört a tervezett gazdálkodási formánknak, ami a legtöbb embernek tud munkát biztosítani.

Ezek után a fent említett szervezetekkel együttműködve - felkutatná azokat a munkaképes korú aktív munkanélkülieket, akik tevékenyen részt vennének valamely szociális gazdasági forma létrehozásában. Célunk, hogy olyan inaktív embereket is bevonjunk ebbe a tevékenységbe, akik már évek óta nem tudtak elhelyezkedni, és emiatt már belefásultak a keresésbe és kilátástalannak érzik a helyzetüket.

Pályázati források megszerzésével biztosítanánk a kiközvetítendő emberek képzését, felkészítését az adott munkára, és felkészítést az álláskeresésre, és annak megtartására.

A projekt eredménye valamilyen gazdasági forma megalakulása, mely az emberek aktív igényei szerint fog megalakulni.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra