CímlapTevékenységekBátonyterenye Kistérségi Információs és Tanácsadó Iroda

Bátonyterenye Kistérségi Információs és Tanácsadó Iroda

 

Az iroda célja a fiatalok információkhoz való hozzájuttatása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.

A BITI alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújt, minden gyermek és fiatalkorú találkozóhelye. Célunk az is, hogy a fiatalok élethelyzetét a mindennapi élethez és a jövőjük megalapozásához nélkülözhetetlen információkkal javítsuk. Olyan tanácsadói és információs irodát alakítunk ki, ami képes kezelni a helyi ifjúság problémáit nemcsak az egyszeri vagy többszöri tanácsadások révén és információ-áramoltatással, hanem olyan módon, hogy a tapasztalt ifjúsági problémákat továbbítja a többi intézmény felé.

A hátrányos helyzetű családokban felnevelkedő gyermekeknek szükségük van az iskolán kívül egy olyan „támogató szervezetre”, amely minden gyermekben/fiatalban lát esélyt arra, hogy a társadalmi létrán előbbre jusson a szüleihez képest.

Az intézmény közösségfejlesztő (klubok, szabadidős tevékenységek, IT pont, szakkörök, korrepetálás) és személyes szolgáltatást (pszichológiai-, életvezetési-, pályaválasztási és munkatanácsadói szolgáltatás) nyújt.Az iroda tevékenységeit a kortárs segítők munkájukkal segítik. A kortárs-segítők a helyszíneken a fiatalok problémáinak megoldásában tudnak segíteni.Személyes kapcsolat a fiatalokkal a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ segítségével valósul meg.Az iroda szolgáltatásai a kistérség többi településén az IT pontokon vehetők igénybe, előre meghatározott napokon.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra