CímlapA program

TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002

 

A bátonyterenyei kistérség az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. Emiatt lehetőséget kapott arra, hogy jelezze részvételi szándékát a gyermekszegénység elleni programban. A szakmai zsűri döntése alapján pedig jogosulttá vált pályázni az erre kiírt Európai Uniós pályázatra. 2010 decemberében egy 3 éves komplex program indult a gyermekszegénység megszüntetésére a kistérségben.

A program a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiára épül. A Nemzeti Stratégiát 2007-ben az országgyűlés két tartózkodással elfogadta. A hosszú távú program egy generációra, 25 évre (2007-2032) dolgozta ki a gyerekszegénység elleni küzdelem irányelveit. Ezeket a gyakorlatban elsőként 2007-től a szécsényi kistérségben alkalmazzák. 2009-ben elkezdődött a program kiterjesztése más hátrányos helyzetű kistérségekre, köztük a Bátonyterenyeire is.

A TÁMOP-5.2.1/07/1 számú, „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt – melynek projektgazdája a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – az MTA Gyermekszegénység Elleni Programmal (MTA GYEP) konzorciumi együttműködésben valósult meg.

Az MTA GYEP 2007-ben kapott felkérést a TÁMOP-5.2.1. kiemelt projektben való részvételre, amelyben 2008.július 1-én kezdte meg tevékenységét.

A kiemelt projekt a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia két elemének – korai fejlesztés és képességgondozás, valamint kistérségi komplex gyermekszegénység programok – országos kiterjesztését készíti elő. A partnerek munkamegosztásának megfelelően a Szociálpolitika és Munkaügyi Intézet a Biztos Kezdet programért (TÁMOP 5.2.2. konstrukció) felelős, míg az MTA GYEP a komplex kistérségi programok országos kiterjesztését készíti elő és szakmai támogatást nyújt megvalósításukhoz.

A stratégia a gyermekek és családok életét legközvetlenebbül meghatározó területeket érinti. Olyan fejlesztési területeket jelölt meg, mint a foglalkoztatás, a munkaerő-piaci helyzet javítása, a gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése, továbbá a lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítása. A képességek kibontakoztatása, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció csökkentése ugyancsak kiemelt fejlesztési terület. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése, valamint az egészségesebb gyerekkor biztosítása tartozik még a fejlesztendő területekhez.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra