CímlapTevékenységekIskolai szociális munka

Iskolai szociális munka

A tevékenység célja ahátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére támogatást nyújtani a sikeres iskolai munka és a továbbtanulás érdekében, a gyerekek szociális hátterének biztosításával. A tevékenység közvetlen célja a hátrányos helyzetű gyerekek szükségleteiből és az adott intézményben megjelenő problémáiból kiindulva aktív és célirányos szociális munka keretében támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek családjainak aktuális problémakezelését, illetve megoldását. További cél a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családi nevelő háttér formálása, illetve a gyermekek szociális technikáinak fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek saját környezetük szociális problémájának megoldására.

 

Az iskolai szociális munka olyan tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek fejlődését segíti szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. A munka során előtérbe kívánjuk helyezni a prevenciót. Az iskolai szociális munka következtében a gyermek-szülő és a gyermek-pedagógus viszony javulása is várható.

 

A megvalósítás az iskolán keresztül, az osztályfőnökkel közösen, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat családgondozóinak segítségével, együttműködve az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, iskolai pedagógus asszisztensekkel valósul meg.

A gyermekek bevonása közvetlen napi kapcsolat révén történik, a szülők számára fogadóórák biztosításával, rendszeres családlátogatással.

 

Az iskolai szociális munkás feladata: a szolgáltatási kör kialakítása, megtervezése, egyéni esetkezelés és tanácsadás atanulóknak és szülőknek az iskolai és egyéb élethelyzetek nehézségeiben; tanácsadás tanár-diák konfliktusban, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás; tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban; diákok-szülők delegálása különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia stb.)

 

Családokkal végzett szociális munka:

 • tanácsadás családoknak iskolai és egyéb életkérdésekben;
 • részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken;
 • szülői értekezleten való részvétel.

 

Szociális csoportmunka

 • szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban;
 • osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel;
 • diákszemináriumok különböző témákban;
 • pályaorientációs csoportok.

 

Közösségi szociális munka

 • diákönkormányzattal való együttműködés;
 • együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával;
 • együttműködés a szülői munkaközösségekkel;
 • különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák teázó, filmklub);
 • programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására;
 • részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon;
 • információs rendezvények megvalósítása tanároknak.

 

Alkalmazotti létszám:

-          Bátonyterenye, Kossuth Lajos Általános Iskolai Tagintézmény 1 fő

-          Mátraverebély Madách Imre Ált. Iskolai Tagintézmény 1 fő

-          Mátraterenye Móra Ferenc Ált. Iskolai Tagintézmény - Mátranovák Fekete István Általános Iskolai Tagintézmény 1 fő

 

Az iskolai szociális munkások 2011. január 1-től dolgoznak.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra