CímlapTevékenységekFelzárkóztatás

Felzárkóztatás

Iskolán kívüli, felzárkóztatást szolgáló korrepetálás jellegű délutáni szabadidős szolgáltatásfejlesztés

 

A tevékenység célja csökkenteni a szegénységből és kirekesztésből adódó, az iskolákban felhalmozódó hátrányokat, a tanórán kívüli játék eszközeivel segíteni a gyerekek fejlődését, a gyermekek önmaguk képességeibe vetett hitét erősíteni és a tanórán kívüli segítő munkával támogatni tanulmányi előre haladásukat.

További cél: hozzájárulni a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, s ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek mentén kapcsolódjanak be a társadalmi munkamegosztásba, azaz teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.

 

Szükségletfelmérés alapján az általános iskolás korosztály felzárkóztatása tantárgyi és szociális kompetenciák terén, tanulószoba, illetve napközi jelleggel történik.

 

A gyermekek szegénysége a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben koncentráltan jelentkezik. A falusi szegénységgel küzdő térségekben, így a Bátonyterenyei Kistérségben is jellemző hogy nem igazán jól szervezettek a gyermekek egész iskolai pályafutását segítő intézmények és szolgáltatások. Mindezek nyomán az egyenlőtlenség nő, vagy nőhet. Az iskolákban sokszor kudarcos, frusztrált, dacoló helyzetbe sodródnak a hátrányos, vagy más szocializációs utat járó gyerekek. A fejlődési esélyegyenlőség támogatása érdekében megterveztük a kistelepüléseken élő gyerekek felzárkóztatási tevékenységeit.

 

Minden helyszínen szervezett formában, barátságos és kulturált környezetben, gyermek- centrikus légkörben fogadják a gyermekeket. Ezen időszakban uzsonna adásával is segítik a foglalkozások hatékonyságát.

 

Márkháza, Mátranovák, Kisbárkány települések programja

 

Az általános iskolás korosztály felzárkóztatását tantárgyi és szociális kompetenciák terén tervezzük. A pedagógus által végzett korrepetáláson kívül a tevékenységet tanulószobai, illetve napközi jelleggel (uzsonna, közösségi szabadidős programok) kívánjuk megszervezni. A tárgyi tudáson kívül a közösségi érzést - nemzetiségi-etnikai identitástudat megerősítése - is szeretnénk megadni a résztvevőknek.

Az iskolai szorgalmi időszakon kívül (tanítási szünetekben) is szeretnénk fejlesztő programokat szervezni: nyelvi oktatással (magyar, szlovák, angol), valamint képzőművészeti-, kézműves,- sport foglalkozások megtartásával.

 

Mátramindszent kompetenciafejlesztő programja

 

Az általános iskola kiemelten kezeli a tanulók egészséges életvitelének folytatását, biztosítja a mindennapi testmozgást, az egészséges étkezést valamint a szabadidő hasznos eltöltését a többi településhez hasonlóan korrepetálással, valamint kompetenciafejlesztő programmal. A tanulók egy része családi körülményeiből, mindenekelőtt szegénységükből adódóan nem tudja kihasználni az iskola által nyújtott szolgáltatásokat, például úszásoktatás, kirándulás, táborozás. Az egészséges életmód eléréséhez óriási szükség van az alapos önismeretre, testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtésére. Az „Életmód támasz és felzárkóztatás!” elnevezésű tevékenység keretében a háztartási, életviteli alapismeretek elsajátítását szeretnénk biztosítani számukra.

Az egészséges táplálkozás és a főzés megtanulása fontos minden gyermek számára, ezért a napközi ideje alatt olyan menüsort kívánunk összeállítani, amit saját maguk is el tudnak készíteni, hogy megtanulják a tálalást, az ételek szervírozását, amit otthon nem tudnak elsajátítani. A megszerzett ismereteket a család életében is hasznosíthatják, például a kisebb testvérek ételeinek elkészítésével a szülők munkáját könnyítenék meg.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra