CímlapTevékenységekNagykeresztúr fiataljainak felzárkóztató és szabadidős szolgáltatása

Nagykeresztúr fiataljainak felzárkóztató és szabadidős szolgáltatása

A napközis foglalkozások nem csak a nyugodt tanulást és a felzárkózást, hanem a szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentését is jelenthetik.

Elsősorban a napközi ellátás feladata a zavartalan tanulási légkör megteremtése. Ez lehet kötöttebb csoportos, más néven közös foglalkozás (az együttes tanulás örömének megismertetésével, kortárssegítéssel /gyengébb tanulók felzárkóztatásával) valamint kötetlenebb, egyéni tanulás (az önállóságot kialakítja és fejleszti is ez által a tanulót). Ezen kívül a korrepetálás, a felzárkóztatás valamint az angol nyelvi oktatás megvalósítása is a célunk.

A délutáni foglalkozások alkalmával a kölcsönös segítségnyújtásra való nevelést is elősegíthetjük, mely kiterjed más tevékenységekre is pl. a szabadidő eltöltésre. A tanulás által végzett szellemi munkát le lehet vezetni a mozgással, jó idő esetén szabadtéri foglalkozásokkal, képességfejlesztő játékokkal, programokkal együtt. Fontos, hogy a gyerekek sokat és tartalmasan mozogjanak. A helyszínt a település által elnyert IKSZT-s (Integrált Közösségi Tér) pályázat adja. Az itt kialakított sportudvarban működik majd a napközi.

A nyári napközi idejére teljes körű étkeztetést szeretnénk biztosítani a gyerekek számára, reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna.

A nyitva tartás iskola időben és azon kívül is: hétfőtől- péntekig 13 órától 19 óráig az év egész időszakában.

 

Gyermek Önkormányzat létrehozása, működtetése: A projekt célcsoportja a településen élő fiatalok, gyerekek csoportja, elsősorban azok, akik korábbi tevékenységükkel már bizonyították, hogy aktívan részt kívánnak venni a településen tartózkodó gyermekek és fiatalok életének szervezésében. A településen 10-15 fős csoport kapcsolódik be a projektbe.A cél az, hogy a gyerekek az igazi, felnőtt önkormányzatokhoz hasonlóan a saját településük ügyeivel foglalkozzanak, javaslatokat tehetnek a települési önkormányzat felé észrevételeikről, problémáikról. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a résztvevők ne csak passzív befogadói, hanem aktív formálói, részesei legyenek az általunk szervezett Gyermek Önkormányzatnak.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra