CímlapTevékenységekAdósságkezelési tanácsadás

Adósságkezelési tanácsadás

Célunk a gyerekes családok szegénységének csökkentése, az eladósodás folyamatának megakadályozása. Adósságkezelési szolgáltatás nyújtása két szakember és egy asszisztens segítségével valósul meg.

 

Az adósságkezelés időtartama alatt az adós háztartások lakásfenntartási támogatást kapnának automatikusan a fenntartási kiadások megkönnyítése céljából, amit az önkormányzat a szolgáltatóhoz utalna, ahol a hátralék keletkezett. Ez a támogatás addig jár, amíg a hátralékos fél együttműködik az adósságkezelővel. Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtása is szükséges, mert kizárólag szociális támogatással az eladósodott háztartások fizetőképessé tétele nem oldható meg.

 

Az adósságkezelő – többek között - az alábbi feladatokat végzi:

·         a háztartások gazdálkodási tevékenységének áttekintése;

·         a bevételi és kiadási oldal összhangjának megteremtése;

·         az adós háztartás fizetőképességének, kapacitásának megvizsgálása;

·         környezettanulmány készítése;

·         javaslattétel az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra;

·         írásos megállapodás kötése az adóssal az adósságrendezési feltételekről;

·         a megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése;

·         folyamatos kapcsolattartás a díjhátralékos háztartással és a szolgáltatókkal stb.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra