CímlapTevékenységekSzakmaközi hálózat

Szakmaközi hálózat

A szakmaközi hálózatok átfogó célja a kistérség minden lakója által elérhető, magas szintű szolgáltatásokat biztosító intézményrendszer létrehozása, működtetése a gyermekek (és családjaik) helyzetének alakulásában kulcsfontosságú egészségügy, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelem, oktatás, közművelődés, stb. területén.

 

A szakmák közötti és a szakmaközi, a különböző szervezeti formákban működő szolgáltatások, valamint az érintett települések, közösségek, családok együttműködése a gyerekszegénység elleni program hatékonyságának egyik kulcsproblémája.

Gyerekes családokkal, a gyerekekkel általában és a valamilyen okból kedvezőtlen helyzetben élő gyerekekkel számos intézmény és szolgáltatás foglalkozik, találkozik, ezek rendszerszerű együttműködése azonban sem egy-egy esetben, sem települési, sem kistérségi szinten nem megoldott.

Az intézmények és a szakemberek (valamint a családok) közötti együttműködés hiánya egyértelműen a gyerekeket és a családokat hozza kedvezőtlen helyzetbe, de a gazdaságossági és hatékonysági kívánalmaknak is ellentmond ez a működés. A párhuzamos tevékenységek elkerülése, a szakmaközi együttműködés előnyeinek kihasználása, az egymásra épülő és egymással összhangban lévő, optimális esetben közös tervezésre épülő támogató szolgáltatások jelentősen növelhetnék ezen szolgáltatások hatékonyságát (eredményben, elégedettségben, időben egyaránt), csökkenthetnék a jelenlegi túlterhelést, és teret biztosíthatnának a felismert, de kapacitás hiányában ellátni nem tudott feladatok megvalósításához.

Az intézményközi együttműködés azon alapul, hogy az intézmények, szervezetek és szerveződések tudnak egymásról, ismerik egymás kompetenciáit, feladatait. Kapcsolatot tartanak és egymás tevékenységéhez illesztik saját tevékenységüket, működésüket. Megállapítják/meghatározzák, hogy kik tartoznak a közös igénybevevő körbe, kikből áll a saját célcsoportjuk, hogy hol kapcsolódnak egymáshoz (vagy legalábbis hol, miben vannak a legközelebb egymáshoz), és hol van esetlegesen átfedés (amikor közel ugyanazt nyújtják a lakosságnak). Ennek alapján dolgozzák ki, hogy milyen formában és rendszerességgel cserélnek információt, találkoznak és számolnak be egymásnak tapasztalataikról. Az intézményközi együttműködés alatt értjük még a különböző intézmények, szervezetek és szerveződések munkatársainak az együttműködését, a rendszeres szakmai egyeztetéseket, megbeszéléseket és továbbképzéseket is.

Az intézmények közötti együttműködés rendszerét az egy településen belül működő kapcsolattartás, közös munka vagy információcsere stb. mellett a települések közötti együttműködésnek is meg kell alapoznia.

 

Ajánlók

Kiterjesztik a Gyermekszegénység Elleni Programot

Program a gyermekszegénység felszámolására

Ugrás a Gyerekesély oldalra